Zvýšení kvality vyučovacího procesu na ZŠ Třebařov

Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Naše škola získala grant ve výši 138 430 Kč na výjezd třinácti žáků (7. – 9. třída) a dvou dozorujících učitelů do Velké Británie – Londýna a okolí. Kritériem pro výběr žáků byl jejich prospěch z anglického jazyka v minulém školním roce. Výjezd se uskuteční v termínu 15. – 20. listopadu 2015.

Smyslem této šablony je podpořit výuku cizích jazyků ve školách v zahraničí. Žáci absolvují celkem 9 hodin výuky angličtiny v jedné z londýnských základních škol. Samozřejmě také zažijí Londýn jako turisté. Naplánována jsou dvě poznávací odpoledne, při kterých žáci uvidí Buckinghamský palác, pevnost Tower London Eye nebo londýnská muzea.

Výjezd je realizován prostřednictvím CK Jana Hudková, která garantuje přítomnost kvalifikovaného průvodce po celou dobu pobytu. Našim záměrem bylo mimo jiné zpřístupnit tuto zkušenost všem vybraným žákům tak, aby finanční zatížení jejich rodin bylo minimální. V ceně zájezdu, který je hrazen z grantu, jsou zahrnuty cesta autobusem, ubytování, pojištění do zahraničí, strava a také učební materiály a certifikát o absolvování jazykových lekcí. (Předpokládaný doplatek je pouze 30–35 GBP na některé vstupy MHD v Londýně). Žáci budou ubytováni přímo v britských rodinách v pokojích po dvou až čtyřech, takže se jim naskytne příležitost procvičit si angličtinu s rodilými mluvčími.

Výstupem této šablony je zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu a seznam žáků, kteří se tohoto pobytu zúčastnili.

Doufáme, že se vše vydaří a pro žáky to bude nezapomenutelný výlet, na který si vytvoří krásné vzpomínky a který prohloubí jejich zájem o anglický jazyk jako takový.

Připravila: Bc. Květa Doležalová

 

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Na rozvoj čtenářství jsme získali finanční částku 170 268,– Kč.

Grant je určen žákům 1. – 6. ročníku. Do těchto tříd bylo zakoupeno přes 600 knih různého žánru. Žáci s nimi budou pracovat v hodinách českého jazyka, knihy si budou moci půjčovat o přestávkách a po splnění určitých podmínek i domů.

Část finančních prostředků byla použita na besedy se známými českými spisovatelkami, které přijedou na naši školu. Žáci se dozvědí více o jejich psaní, vzniku knih a samozřejmě se seznámí i s jejich tvorbou. V měsíci říjnu nás navštíví Martina Drijverová a Ivona Březinová a v listopadu k nám zavítá Petra Braunová.

Výstupem této šablony je vytvoření 10 Čtenářských dílen pro každou třídu.

Věříme, že nové knihy a osobní setkání s autorkami přivede žáky zpátky ke čtení.

Připravila: Mgr. Marta Přidalová

Projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/56.1669.