Logo základní školy Třebařov

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu z 13. 9. 2018

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 13. 9. 2018

Přítomni: všichni zástupci V. – IX. třídy

Program:

  1. Představení členů parlamentu
  2. Volba předsedy a místopředsedy
  3. Humanitární sbírka pro společnost Život dětem
  4. Příprava celoškolních a dalších akcí
  5. Autobusová zastávka
  6. Různé
  7. Termín další schůzky

Ad1) V prvním zářijovém týdnu byli na třídnických hodinách zvoleni zástupci z V. – IX. třídy do žákovského parlamentu.
za V. třídu – Tereza Seidlová, Matyáš Novák
za VI. třídu- Nikola Svobodová, Vivien Černá
za VII. třídu – Lenka Kostková, Albína Novotná
za VIII. třídu – Sabina Rozsypalová, Veronika Hutirová
za IX. třídu – Radka Zouharová, Martin Krmela
Koordinátorem z řad učitelů je p. uč. Barbora Šrolová.

Ad2) Členové parlamentu se dohodli, že o předsedovi se bude hlasovat veřejně. Počtem 9 hlasů pro, 1 se zdržel byl za předsedu zvolen Martin Krmela. Jeho zástupcem potom Radka Zouharová (9 pro, 1 se zdržel)

Ad3) Parlament se pravidelně zapojuje do charitativních aktivit. Opět je tou první sbírka pro Život dětem . Albína s Nikolou budou do začátku října prodávat dětem i zaměstnancům školy za symbolické ceny drobné dárečky. Výtěžek půjde na pomoc potřebným dětem.

Ad4) Do další schůzky si mají „parlamenťáci“ připravit návrhy na akce, které by mohl parlament v letošním školním roce pro své spolužáky uskutečnit.
Již na této schůzce se dohodlo, že se pro 2. stupeň uspořádá turnaj ve stolním fotbálku. Připravit pravidla a tabulky si vzal na starosti Martin. Aby mohli všichni zástupci trénovat, bude stanovat harmonogram střídání jednotlivých tříd u stolního fotbálku na chodbě u ředitelny.

Ad5) V pondělí 24. 9. 2018 se začne budovat nová autobusová zastávka u školy. Její realizace potrvá asi 2 měsíce. Za školou se výrazně omezí provoz. Zastávka se po tuto dobu přesune před základní školu.

Ad6) Na záchod ve 2. patře budovy A požadují žákyně větší odpadkový koš a zrcadlo.
V jednání je zavedení kamerového systému se záznamem. Žáci si stěžují, že mají občas vypuštěná kola, která mají před školou a toto by mohlo daný problém částečně vyřešit.
Plánuje se také úprava školního dvorku, který by sloužil jako odpočinková zóna a vybudování krytého stání pro kola za školou.
Spolužákům je nutno připomenout třídění odpadu ve škole a upozornit na nesprávné zacházení s toaletním papírem na WC v budově A.

Ad7) Další schůzka parlamentu se uskuteční v pondělí 1. 10. 2018 v učebně VII. třídy.

Zapsala: p.uč. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16