Zaměstnanci ŠJ

Zaměstnanci:

Iveta Kozáková vedoucí školní jídelny
Hana Vašíčková  kuchařka
Květa Přikrylová kuchařka
Edita Knápková pracovnice provozu