Logo základní školy Třebařov

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - 2020


recit-sout-2020-ilustr Ve čtvrtek, 6. 2. 2020 se konalo školní kolo recitační soutěže, kterého se účastnilo 19 dětí z celého prvního stupně. Odborná porota ve složení: Mgr. Jana Sekaninová, Mgr. Marta Přidalová a Mgr. Renata Nečasová vybrala z každé kategorie 3 vítěze.Z nulté kategorie, kterou tvořila první třída se na

          1. místě umístil Antonín Přikryl, na 2. místě Kristýna Košárková a na 3. místě Anna Leinveberová.

Z I. kategorie, kterou tvořila 2. a 3. třída, vítězná místa obsadili tito žáci:

          1. místo: Josef Fojtík, 2. místo: Tereza Berková a 3. místo: Alžběta Hošková.

II. kategorii představovala 4. a 5. třída, z nichž

         1. místo získal František Krmela, 2. místo Marie Fojtíková a 3. místo Leontýna Svobodová.

Udělěna byla i čestná uznání Michalce Kylarové a Laře Vacovský.

!!! Vítězům gratulujeme a zúčastněným dětem moc děkujeme !!!

Mgr. Jana Sekaninová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16