Logo základní školy Třebařov

Projekt – Já průvodce


proj-pruvod-2020-ilustr V rámci výuky občanské výchovy proběhl v 7. třídě projekt Já průvodce věnovaný našim hradům a zámkům. Žáci si nejprve vybrali jeden z českých či moravských objektů.Samostatně si vyhledali informace o historii a zajímavostech týkajících se různých částí interiérů.
Při prezentaci, jejíž obrazovou část měli připravenou na interaktivní tabuli, se všichni vžili do rolí „průvodců“ nebo „návštěvníků“. Žáci se seznámili mimo jiné s tím, ve které části naší země se hrad či zámek nachází, kdy a kým byl založen, zda se tam točil zajímavý film nebo pohádka, je-li o něm známá nějaká pověst apod.

V projektu mohla být dobře využita slovní zásoba a bohatá fantazie (při popisování jednotlivých místností). Krásně se tady ukázalo, zda děti hodně čtou, či nikoliv.

Připravila: p. uč. B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16