Logo základní školy Třebařov

Informace pro rodiče


info-nah Od 8. 9. 2020 je z hygienických důvodů zakázán vstup do budovy školy všem cizím osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy. Všechny schůzky musejí být dopředu domluvené a návštěvníci musejí mít na ústech roušku.


Od 10. 9. 2020 je povinnost nosit ve vnitřních společných prostorech školy roušky.


• V úterý 15. 9. 2020 jsou zrušeny třídní schůzky. Uskuteční se pouze v první třídě.


• Volba do Školské rady při ZŠ a MŠ Třebařov
Za učitele byly zvoleny Mgr. Marta Přidalová a Mgr. Renata Nečasová
Za zřizovatele byli zvoleni Antonín Valenta a Hana Šmídová


Z řad rodičů jsou navrženi tito kandidáti:
Eva Černá – Rychnov na Moravě
Petra Jordánová – Koruna
Lucie Šmídová – Koruna
Jana Novotná – Třebařov
Zdeněk Sedlák – Rychnov na Moravě
Pavel Krmela – Rychnov na Moravě
Alena Steffanová – Staré Město
Lenka Antlová – Staré Město
Pokud má někdo jiný o tuto pozici zájem, dejte vědět do pondělí 14. září 2020 vedení školy.
Každý zákonný zástupce žáka má právo zvolit dva z navržených kandidátů. Podrobnější informace o volbě Vám budou zaslány po dětech.


Renata Nečasová, Marta Přidalová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16