Logo základní školy Třebařov

Informace pro žáky 2. stupně


info-nah Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem doprovodných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin.  • Podstatné je, že vždy bude záležet na konkrétních podmínkách každé školy, do jaké míry a v jaké podobě či rozsahu tuto možnost využije. Hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2. stupně až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.

Žákům 2. stupně ZŠ bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

  •  individuální nebo skupinové konzultace /opět do počtu 15 žáků) nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění  nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání na školní rok 2019/2020
  • třídnické hodiny
  • socializační aktivity
  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole
  • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
  • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019 /2020 
     

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).

 

Bližší informace a čestné prohlášení obdrží rodiče e-mailem.

 

Mgr. Petr Šrol, ředitel školy

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16