Logo základní školy Třebařov

Beseda se spisovatelkou Ester Starou


bes-ester-stara-ilustr V pátek 6. března navštívila naši školu spisovatelka Ester Stará, která píše hlavně pro mladší čtenáře. Besedy byly určeny dětem z první až šesté třídy.Ester Stará je speciální pedagog a logoped, takže její tvorba je hodně zaměřená na rozvoj řeči a komunikačních dovedností. Její knihy zároveň nutí děti k zamyšlení a rozvoji jejich fantazie.

Žáci byli  seznámeni s jejími díly a pomocí různých interaktivních úkolů si procvičili dané téma. Oříškem byla pro některé přísloví, o kterých pojednává kniha Až se ucho utrhne. Další zajímavou knihou je Dům za mlhou, do které děti musí kreslit. Stávají se tak ilustrátory a zároveň se učí technice kresby.

Děkujeme paní Ester za hezké besedy a povídání o knihách, které snad budou děti  motivovat ke čtení.

Mgr. Marta Přidalová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16