Sdělení rodičům MŠ

Informace pro rodiče školáčků MŠ

Pro přivádění a odvádění dítěte, pokud se nejedná o rodiče, je nutné vystavit následující doklad:

  • Pověření k přivádění a odvádění dítěte z Mateřské školy Třebařov (Pro neplnoleté osoby, sourozence )
  • Pověření k přivádění a odvádění dítěte z Mateřské školy Třebařov (pro plnoleté osoby)
  • Omluva docházky do MŠ Třebařov
Příslušné doklady je možné stáhnout v dokumentech školky