Den autismu v MŠ

Na 2. dubna připadá Mezinárodní den porozumění autismu. Autismus je celoživotní neurovývojové postižení.