Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

Od října 2014 do července roku 2015 probíhal v ZŠ Třebařov projekt zaměřený na činnosti s dotykovým zařízením – tabletem. Naše škola fungovala jako partner projektu.

pocit-gram-2015-001 Hlavním cílem záměru byl nákup 13 tabletů (získali jsme tablety značky iPad) včetně softwaru (interaktivních učebnic flexibooks) pro pedagogy a jejich zavedení do vzdělávacího procesu školy.

Učitelé postupně prošli řadou školení směřovaných na práci s ICT, naučili se ovládat prostředí Google Apps, zvládli jednoduché úkony s tabletem a aktivovali si zakoupené interaktivní učebnice.

pocit-gram-2015-002 Původní rozpočtovaná částka byla 404 000,– Kč, z čehož na tablety bylo určeno 195 000,– Kč, na software do tabletů 65 000,– Kč. Díky výběrovému řízení byly tablety pořízeny za 152 750,– Kč. Ostatní výdaje byly určeny pro administrativní zaměstnance a na nepřímé náklady.

Projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR pod registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0020.

 

Připravil: Mgr. Filip Kolbábek (koordinátor projektu)