Příměstské tábory 2020

Evropská unie

Evropský sociálná fond

Operační program zaměstnanost

Během letních prázdnin se po roční pouze opět konaly při ZŠ Třebařov příměstské tábory. Letos probíhaly ve spolupráci s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (hlavně s paní Šejnohovou a Hrazdirovou). Tato organizace nám pomohla dosáhnout na dotační titul v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním záměrem pořádání těchto grantových táborů pro děti je pomoc jejich zákonným zástupcům s péčí o děti v době školních prázdnin a umožnit jim věnovat se svému zaměstnání nebo jeho hledání. Tábory byly určeny převážně pro děti s jakoukoliv vazbou na územní působnost MAS MTJ. Grant si sice vyžádal spoustu „papírování“, a to nejen od organizátorů, ale i od zákonných zástupců, ale nemalá finanční částka získaná touto cestou umožnila nakoupit zajímavé, netradiční a finančně náročnější materiály a pomůcky. Touto cestou chceme rodičům ještě jednou poděkovat za pochopení a shovívavost. Podmínkou tohoto grantu byla i finanční spoluúčast rodičů.

V době od 3. do 7. srpna 2020 se souběžně konaly 3 příměstské tábory s názvy MLADÝ SPORTOVEC, ŠIKOVNÉ RUČIČKY A MALÝ VĚDEC. Každého se zúčastnilo 13 dětí a pro děti byly připraveny sportovní, kreativní a badatelské aktivity.

Podle reakcí dětí a některých rodičů se letošní tábory opět vydařily, všichni byli spokojení. Děti si odnesly domů spoustu výrobků (např. vlastnoručně zdobené tričko a tašku, přívěšek ze smršťovací folie, lžičku ozdobenou fimo hmotou, nepečené tatrankové kuličky,….), poznaly méně známé sportovní aktivity (Kin ball, Bonkerball, padák, cvičení se stuhami, střílení z různých zbraní na střelnici v Moravské Třebové, sebeobranu…) a vyzkoušely si, jaké je to být badatelem (mikroskopování, zajímavé chemické pokusy, práce s ozoboty,…).
V rámci grantu se ještě uskuteční jednodenní příměstský tábor o letošních podzimních prázdninách a příští rok opět týdenní a také jednodenní tábor.

Věříme, že se zájemců najde opět dostatek a že si tábory užijí, stejně jako my všichni letos.

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011077
Název projektu: Příměstské tábory Třebařov

Vedoucí táborů: Mgr. M.Přidalová, Mgr. A. Kolomá a Mgr. B. Šrolová

 

PT – 1. den – 3. 8. 2020

fotogalerie

PT – 2. den – 4. 8. 2020

fotogalerie

PT – 3. den – 5. 8. 2020

fotogalerie

PT – 4. den – 6. 8. 2020

fotogalerie

PT – 5. den – 7. 8. 2020

fotogalerie