Organizační a personální podpora na ZŠ a MŠ Třebařov 3

grant-podpora-ms-zs-2021

Cíl projektu:
Cílem projektu je podpora personálních kapacit v mateřské a základní škole, zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti projektové výuky, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora volnočasových aktivit žáků vedoucích k rozvoji jejich znalostí a dovedností. Vybrané aktivity (šablony)

1. Školní asistent
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské a základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem či žákům ohroženým školním neúspěchem. Podmínkou výběru této šablony je identifikace alespoň třech dětí ohrožených školním neúspěchem.

2. Projektový den ve výuce + Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků, podpoře individuálního přístupu k dětem/žákům a práci s heterogenní skupinou. V rámci projektové výuky bude podporováno společné vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků.

3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být nápomocna v upevnění zvyku žáků provádět samostatnou odpolední přípravu a ve zvládnutí standardního učiva základní školy.

4. Klub pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizování klubu pro žáky základní školy formou volnočasové aktivity, která vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Získané znalosti, dovednosti a kompetence žáků se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Klub pro žáky povede také k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků školy.

Připravil: Mgr. Petr Šrol