Logo základní školy Třebařov

Metodik prevence

Metodik prevence : Mgr. Barbora Šrolová

Minimální preventivní program 2016 – 2017
Desatero bezpečného internetu

Odkaz – obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT: Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010–28)
 

Minimální preventivní program 2017/2018


 

 

 Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16