IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II

Projekt

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II
je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
Příjemce: Pardubický kraj
Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s
Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021
Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023
Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
  1. Řízení projektu 2. Podpora polytechnického vzdělávání 3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ 4. Rozvoj kariérového poradenství 5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  2. Mobility pro pedagogické pracovníky škol

logo-rrapk

 

 

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Základní škola a Mateřská škola Třebařov je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

1. Řízení projektu,

2. Podpora polytechnického vzdělávání,

3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,

4. Rozvoj kariérového poradenství,

5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,

6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,

7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.