Archiv zápisu ŽP – šk. rok 2019/2020

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 26. 9. 2019

Přítomni: zástupci V. – IX. ročníku, omluvena D. Matoušů ze VII. třídy, D. Antl ze VII. třídy, V. Hutirová z IX. třídy
Program:

               1. Představení členů parlamentu
               2. Volba předsedy a místopředsedy
               3. Autobusová doprava
               4. Seznámení s granty, do nichž je škola zapojena
               5. Anglie – zájezd
               6. Pomoc útulku v Lanškrouně
               7. Sportovní aktivity
               8. Sůl ve školní kuchyni
               9. Automat na občerstvení

Ad1) V prvním zářijovém týdnu byli na třídnických hodinách zvoleni zástupci z V. – IX. třídy do žákovského parlamentu.
za V. třídu – Leontýna Svobodová, Izabela Janků
za VI. třídu- Aneta Stejskalová, Patricie Xenie Richterová
za VII. třídu – Dorota Matoušů, Daniel Antl
za VIII. třídu – Eliška Hemrlíková, Eliška Sedláková
za IX. třídu – Veronika Hutirová, Sabina Rozsypalová
Koordinátorem z řad učitelů je p. uč. Barbora Šrolová

(za nemocné členy za VII. třídu byly přítomny zástupkyně Vivien Černá a Nikola Svobodová)

Ad2) Členové parlamentu se dohodli a odhlasovali si, že o předsedovi se bude hlasovat veřejně. Za předsedu byla zvolena Veronika Hutirová. Jejím zástupcem potom Sabina Rozsypalová.

Ad3) Paní učitelka Šrolová seznámila přítomné s nejbližší dopravní situací ohledně dojíždění autobusů (termíny dokončení stavby silnice Krasíkov, možná zpoždění autobusů,…)

AD4) Avízované granty (nová počítačová a jazyková učebna a venkovní učebna za školou + další související aktivity) se začnou realizovat v měsíci říjnu. Respektive v době letních prázdnin se již vybudoval bezbariérový záchod ve 2. patře budovy A. V říjnu se bude dělat počítačová učebna – nové moderní počítače, nový nábytek, výukové programy zaměřené na jazyky a přírodovědu.

Ad5) Žáci vznesli dotaz, zda by se opět nemohlo jet na vzdělávací pobyt do Anglie. Požadavek bude předán paní učitelce Kalinové, která na naší škole vyučuje anglický jazyk.

Ad6) Členové parlamentu by rádi pokračovali ve spolupráci se zvířecím útulkem v Lanškrouně. Do příštího parlamentu vymyslí, jakou formou by šlo získat co nejvíce prostředků (např. prodej upomínkových předmětů, výtěžek ze sběrů, celoškolní soutěž,….). Spojíme se i s Adrianou Smolíkovou, bývalou žákyní školy, která s touto aktivitou začala před třemi roky.

Ad7) Osmáci přišli s nápadem uskutečnit sportovní turnaj mezi školami, konkrétně mezi naší a tatenickou školou. Dále chtějí další ročník turnaje ve stolním fotbálku pro 2. stupeň.

Ad8) Problém, který by parlamenťáci rádi vyřešili, je poskytování soli ve školní jídelně. Vzhledem k tomu, že žáci se solničkami dělali „neplechu“ ( dělali si různé naschvály, kradli solničky,…), byla jim sůl odebrána. Po domluvě s panem ředitelem P. Šrolem a vedoucí stravování paní I. Kozákovou byla dětem dána 14denní zkušební lhůta. Pokud nebudou žádné problémy daného rázu, sůl bude dětem volně k dispozici i nadále.

Ad9) Žáci by uvítali ve škole automat na pití a třeba i na bagety, apod. Většině firem se ovšem takové zařízení na malých školách nevyplatí. Některé děti ( a jejich rodiče) znají poskytovatele automatů a zkusí zjistit, zda by nebylo možno, po domluvě s vedením školy, umístit požadovaný automat i v naší škole.

Zapsala: p.uč. Šrolová

 


 

Zápis z 2. zasedání žákovského parlamentu 14. 11. 2019

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy
Nepřítomni: V. třída – I. Janků (neomluvena)
Program:

               1. Útulek pro zvířata Canis centrum Lanškroun
               2. Sůl v jídelně
               3. Přístřešek na kola
               4. Zájezd do Anglie
               5. Zájezd do Osvětimi
               6. Zhodnocení prvního čtvrtletí
               7. Nová PC a jazyková učebna
               8. Nejbližší akce

 

Ad1) V rámci pomoci zvířecímu útulku bude vyhlášena celoškolní sbírka a zároveň soutěž mezi třídami. Třída s největším počtem dárečků – krmení, hračky a další potřebné věci – bude odměněna od SRPDŠ. Děvčata ze VI. třídy připraví plakát. Další veřejná sbírka se uskuteční při akci Rozsvícení vánočního stromu, kdy každý, kdo něco přinese, dostane malou sladkost.

Ad2) Vzhledem k tomu, že během „zkušební doby“ nedošlo v jídelně k žádným problémům za strany dětí, bude sůl i nadále k dispozici (na požádání).

Ad3) Žáci by chtěli přístřešek na kola. Požadavek byl předán panu starostovi a panu řediteli a náklady na stavbu budou dány do rozpočtu na rok 2020.

Ad4) Paní učitelce Kalinové byla přednesena prosba žáků na vzdělávací  pobyt v Anglii. Ta se spojila s p. uč. Najdek a společně začaly zjišťovat podrobnosti, obrátily se na  agentury. Až budou mít konkrétní nabídku, osloví žáky V. – IX. třídy.

Ad5) Dále žáci VIII. a IX. třídy projevili zájem o zájezd do Osvětimi. Žádosti se bude věnovat p. uč. Šrolová. Zjistí nejlepší nabídky cestovních kanceláří. Pokud by se jelo, tak na jaře 2020.

Ad6) Paní učitelka Šrolová stručně zhodnotila první čtvrtletí školního roku 2019/2020. Zástupci žáků v parlamentu také sdělili své postřehy –  prospěch, chování žáků na II. stupni, nová p. uč. A. Najdek.

Ad7) Koncem října se zrealizovala nová počítačová a jazyková učebna – nové moderní počítače, nový nábytek, sluchátka pro vzájemnou komunikaci při výuce jazyků, 3D tiskárna. Učitelé i žáci  si zvykají na nová zařízení a postupně se na nich učí pracovat.

Ad8) Nejbližší akce:      6. 12.– Rozsvícení vánočního stromu

                               10. 12.– Vánoční koncert v třebařovském kostele

                               11. 12.– Česko zpívá koledy

                               19. 12.– Divadlo Praha (děti II. st. a rodinní příslušníci)

                              Prosinec – Vánoční dílny pro děti a rodiče na I.st. a ŠD

                              Leden, únor – preventivní programy pro I. i II. stupeň

Zapsala: V. Hutirová

 


 

Zápis ze 3. zasedání žákovského parlamentu 23. 1. 2020

Přítomni: zástupci VI. – IX. třídy
Nepřítomni: V. třída – I. Janků (neomluvena) , L. Svobodová (omluvena)
Program:

   1. Útulek pro zvířata Canis centrum Lanškroun
   2. Šatnové skříňky
   3. Mantinely do tělocvičny
   4. Kolárna
   5. Zájezd do Anglie
   6. Zájezd do Osvětimi
   7. Celoškolní akce : preventivní programy, Pernštejni, Permonium, Dětský bál

Ad1) Připravovaná soutěž v rámci pomoci zvířecímu útulku bude vyhlášena po jarních prázdninách. Při veřejné sbírce uskutečněné při akci Rozsvícení vánočního stromu se vybrala finanční částka 1507 Kč a plná bedna krmení pro zvířata.

Ad2) Žáci požadují nové skříňky. Zatím byly pořízeny nové skříňky pro 1. a 2. třídu. Pro další třídy ( na 1. stupni) by se mohly dále pořizovat. Není ovšem dostatek místa pro nové a širší skříňky pro všechny žáky.

AD3) Kluci z 2. stupně by chtěli do tělocvičny mantinely. Bohužel ty, které byly zatím vytipovány, by zabraly moc místa. Bude se hledat dále jiná varianta.

Ad4) Je možno získat finanční příspěvek na novou kolárnu z grantu. Měla by stát v místech, kde se nyní nachází kolárna pro zaměstnance školy. Část by měla zůstat pro zaměstnance a část bude pro žáky. Její rozměry budou mnohem větší a vzhledem by měla být podobná budoucí venkovní učebně.

Ad5) Zájezd do Anglie se neuskuteční, protože byl nakonec mezi žáky malý zájem. Hlavním důvodem byla větší finanční částka, kterou by museli žáci zaplatit.

Ad6) Zájezd do Osvětimi se přesouvá do dalšího školního roku. Žáky čeká do konce tohoto roku ještě několik akcí, na nichž se budou také podílet finančně. Současným deváťákům bude, v případě zájmu, nabídnuta možnost zúčastnit zájezdu, i když již nebudou žáky ZŠ Třebařov

Ad7) V měsíci lednu se uskutečnily preventivní programy pro I. – VIII. třídu. Názvy programů organizovaných PPP Ústí nad Orlicí: Stonožka, Kybersvět, Ne návykovým látkám. Žáci i učitelé byli s jejich náplní velmi spokojeni.
Nejbližší celoškolní akcí bude vystoupení SHŠ Pernštejni s názvem Leonardo da Vinci (20. 3.)
27. 5. pojedou všechny třídy do Oslavan u Brna do zábavného parku Permonium, kde se děti mohou vzdělávat i soutěžit.
Letos nás čeká také Dětský bál (koncem května nebo začátkem června).

Zapsala: S. Rozsypalová