Zpět  

Archiv zápisů ŽP – šk. rok 2018/2019

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 13. 9. 2018

Přítomni: všichni zástupci V. – IX. třídy
Program:

 1. Představení členů parlamentu
 2. Volba předsedy a místopředsedy
 3. Humanitární sbírka pro společnost Život dětem
 4. Příprava celoškolních a dalších akcí
 5. Autobusová zastávka
 6. Různé
 7. Termín další schůzky

Ad1) V prvním zářijovém týdnu byli na třídnických hodinách zvoleni zástupci z V. – IX. třídy do žákovského parlamentu.
za V. třídu – Tereza Seidlová, Matyáš Novák
za VI. třídu- Nikola Svobodová, Vivien Černá
za VII. třídu – Lenka Kostková, Albína Novotná
za VIII. třídu – Sabina Rozsypalová, Veronika Hutirová
za IX. třídu – Radka Zouharová, Martin Krmela
Koordinátorem z řad učitelů je p. uč. Barbora Šrolová.

Ad2) Členové parlamentu se dohodli, že o předsedovi se bude hlasovat veřejně. Počtem 9 hlasů pro, 1 se zdržel byl za předsedu zvolen Martin Krmela. Jeho zástupcem potom Radka Zouharová (9 pro, 1 se zdržel)

Ad3) Parlament se pravidelně zapojuje do charitativních aktivit. Opět je tou první sbírka pro Život dětem . Albína s Nikolou budou do začátku října prodávat dětem i zaměstnancům školy za symbolické ceny drobné dárečky. Výtěžek půjde na pomoc potřebným dětem.

Ad4) Do další schůzky si mají „parlamenťáci“ připravit návrhy na akce, které by mohl parlament v letošním školním roce pro své spolužáky uskutečnit.
Již na této schůzce se dohodlo, že se pro 2. stupeň uspořádá turnaj ve stolním fotbálku. Připravit pravidla a tabulky si vzal na starosti Martin. Aby mohli všichni zástupci trénovat, bude stanovat harmonogram střídání jednotlivých tříd u stolního fotbálku na chodbě u ředitelny.

Ad5) V pondělí 24. 9. 2018 se začne budovat nová autobusová zastávka u školy. Její realizace potrvá asi 2 měsíce. Za školou se výrazně omezí provoz. Zastávka se po tuto dobu přesune před základní školu.

Ad6) Na záchod ve 2. patře budovy A požadují žákyně větší odpadkový koš a zrcadlo.
V jednání je zavedení kamerového systému se záznamem. Žáci si stěžují, že mají občas vypuštěná kola, která mají před školou a toto by mohlo daný problém částečně vyřešit.
Plánuje se také úprava školního dvorku, který by sloužil jako odpočinková zóna a vybudování krytého stání pro kola za školou.
Spolužákům je nutno připomenout třídění odpadu ve škole a upozornit na nesprávné zacházení s toaletním papírem na WC v budově A.

Ad7) Další schůzka parlamentu se uskuteční v pondělí 1. 10. 2018 v učebně VII. třídy.

Zapsala: p.uč. Šrolová


Zápis z 2. zasedání žákovského parlamentu v pondělí 1. 10. 2018

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy, omluveni M. Novák (V. třída) a V. Hutirová (VIII. třída)
Program:

 1. Autobusová zastávka
 2. Autobus – stížnost na chování řidiče – pana H.
 3. Turnaj ve stolním fotbálku pro 2. stupeň
 4. Strom republiky
 5. Výtvarná soutěž ke 100. výročí založení Československa
 6. Noc vědců

Ad1) Z důvodu budování nové autobusové zastávky s točnou , bude asi na 2 měsíce zřízena od  1. 10. 2018 provizorní zastávka před školou. Budou otevřeny branky, takže rodiče budou moci pro své děti chodit přes školku. Nebude se tedy jezdit za školu, parkovat se bude také před školou.

Ad2) Od žáků i některých dospělých jsou vznášeny stížnosti na špatné chování a pozdní příjezdy řidiče pana H. Paní učitelka Šrolová kontaktuje vedoucího autobusové dopravy Ústí nad Orlicí pana Kuběnku a předá stížnost.

Ad3) Parlament schválil turnaj ve stolním fotbalu, který proběhne v polovině října. Do té doby mohou třídy i naši učitelé trénovat dle připraveného rozpisu. M. Krmela připravil pravidla a nachystal tabulku.

Ad4) Dále se naše škola společně s OÚ Třebařov zapojila do akce ,,Strom republiky“, který pomohou vysadit žáci 9.třídy. Pamětní kámen je již zhotovený, k výsadbě lípy by mělo dojít koncem října (u příležitosti 100. výročí založení naší republiky).

Ad5) Rovněž ke 100. výročí založení ČSR vyhlásí parlament výtvarnou soutěž o hodnotné ceny věnované SRPDŠ. Termín odevzdání prací bude do 31. 10. 2018 paní učitelce Šrolové. Podmínky soutěže budou uvedeny na plakátech.

Ad6) V pátek 5. 10. 2018 jede naše škola na tradiční akci Noc vědců v Olomouci. Zúčastní se asi 90 zájemců z řad dětí i rodičů, objednané jsou 2 autobusy. Každý účastník zaplatil poplatek 100,– Kč, zbytek se doplatí ze SRPDŠ.

Zapsal : M. Krmela


Zápis ze 3. zasedání žákovského parlamentu v pondělí 17. 12. 2018
Přítomni: zástupci V. – IX. třídy, chyběla – neomluvena T. Seidlová (V. třída)
Program:
 1. Kontrola a hodnocení akcí od minulého parlamentu
 2. Nová autobusová zastávka
 3. Školní jídelna
 4. Kamerový systém
 5. Problémy s hygienou na dívčím WC
 6. Různé

 

Ad1) Paní učitelka Šrolová kontaktovala vedoucího autobusové dopravy Ústí nad Orlicí pana Kuběnku a předala stížnost ohledně chování řidiče pana H. Byla slíbena náprava.
Všechny avízované akce proběhly v oznámeném termínu, účast žáků i veřejnosti byla velká.
Turnaj ve stolním fotbálku vyhrála VII. třída, zapojili se i učitelé.
Strom republiky byl vysazen, podařilo se uběhnout více jak 100 plánovaných kilometrů. Výtvarné soutěže se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně, zapojila se družina. Všichni zúčastnění byli odměněni drobnostmi, nejlepší dostali ceny věnované SRPDŠ v Třebařově. Vše proběhlo na počest 100. výročí založení ČSR.
Na Noc vědců do Olomouce odjely 2 plné autobusy dětí a rodičů.

 

Ad2) S otevřením nové autobusové zastávky nastaly jisté komplikace. Někteří řidiči nezastavovali v nových prostorách a děti musely přebíhat přes silnici. Cílem vybudování nové zastávky je hlavně bezpečnost dětí a ta byla v těchto případech porušena. Na základě domluvy s panem Kuběnkou z autobusové dopravy budou všechny případné problémy ihned hlášeny.
Třídy na 1. i 2. stupni byly také upozorněny na to, jak se mají na zastávce chovat – dodržovat bezpečnost a dávat pozor na novou výsadbu zeleně.

 

Ad3) Žáci měli připomínky ke skladbě jídel ve školní jídelně. Nejvíce jim vadí častá přítomnost hub. Lenka  a Veronika zjistí další námitky a ty  předají  vedoucí stravování.

 

Ad4) Začátkem roku 2019 se bude montovat nový kamerový systém, který pokryje celé okolí školy. Prozatím  se plánuje 8 kamer.

 

Ad5) Dívčí záchody v budově A na 1. patře jsou často znečištěny – samotnými dívkami ( zašpiněná prkýnka, hygienické potřeby poházeny po zemi, …). Největší problém je s toaletním papírem. Pokud se to bude i nadále opakovat, budou si muset děvčata nosit vlastní.

 

Ad6) 18. 12. 2018 se uskuteční Vánoční koncert v třebařovském kostele – vystupuje ZUŠ Moravská Třebová. 19. 12. 2018 pojedou zájemci ze 2. stupně do Hradce Králové na divadelní představení Radúz a Mahulena. 20. 12. 2018 proběhne Den deskových her  a v pátek 21. 12. 2018 si druhostupňoví zabruslí v Moravské Třebové.
Bude se muset připomenout systém střídání tříd u stolního fotbálku. Někteří žáci to nerespektují.
Připomínky byly také k chování některých žáků během přestávek. Konkrétní jména budou předána třídním vyučujícím ke sjednání nápravy.

Zapsala : R. Zouharová


Zápis ze 4. zasedání žákovského parlamentu v pondělí 18. 3. 2019

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy, chyběla – omluveny V. Hutirová (VIII. třída) a R. Zouharová (IX. třída), neomluvena T. Seidlová (V. třída)
Program:

 1. Sbírka Život dětem
 2. Dotazníkové šetření kuchyně
 3. Kamerový systém
 4. Noví žáci ze Starého Města
 5. Nejbližší akce
Ad1) Jako každý rok se zapojíme do charitativní sbírky Život dětem. Vivien a Nikola ze VI. třídy budou prodávat upomínkové předměty dětem ve třídách. V případě, že se vše neprodá, prodej se uskuteční ještě v červnu při školní akademii.
Ad2) Všem, kteří se stravují ve školní jídelně (žáci, učitelé, MŠ, cizí strávníci) bude dán dotazník, kde se budou moci vyjádřit ke kvalitě stravování. Budou moct podat i návrhy na nová jídla, vyzdvihnout, co jim chutná a co naopak ne. Dotazník bude anonymní.
Ad3) V lednu byl namontován nový kamerový systém se záznamem. Monitorováno je okolí školy i školky. Do budoucna se počítá ještě s několika dalšími kamerami, aby byly „chráněny“ i tzv. „mrtvé úhly“. Na přítomnost kamer jsou všichni upozorněni všude přítomnými cedulkami.
Ad4) V novém školním roce k nám chce přestoupit do budoucí VI. třídy větší množství dětí ze ZŠ Staré Město. Začátkem září se uskuteční adaptační program, aby se děti snáze začlenily do stávajícího kolektivu a lépe se poznaly i se svojí třídní učitelkou. O „poznávací“ aktivitě se uvažuje i v průběhu měsíce června, kdy by staroměstské děti společně s našimi páťáky strávily aktivní den na naší škole.
Ad5) Do konce školního roku nás čeká několik zajímavých a přínosných akcí. Mezi ně patří např. Ukázka dravých ptáků a sov (29. 3. ), focení ( 1. st. a MŠ – 7.5.; 2. st. – 2. 5.), ukázka bojové techniky (10. 5.), výměnné pobyty – Slováci k nám 9. – 12. 5., my na Slovensko 30. 5. – 2. 6., exkurze do Brna – Anthropos, hvězdárna (2. st.,14. 6.), školní akademie (21. 6.), školní výlety, Poslední zvonění (28. 6.) a mnoho dalšího.
Obec Třebařov pořádá společně s myslivci a hasiči 25. 5. 2019 Třebařovskou pouť, kde je mimo jiné připraven bohatý program i pro děti.
22. 6. 2019 bychom se měli zúčastnit s krátkým programem otevírání koupaliště v Rychnově.
Zapsala: p. uč. Šrolová