Zpět  

Archiv zápisů ŽP – šk. rok 2017/2018

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 21. 9. 2017

Přítomni: zástupci V. – IX. ročníku, omluvena L. Kostková z VI. třídy, A.Bednář z VIII. třídy a O.Chlup z IX. třídy
Program:

 1. Představení členů parlamentu
 2. Volba předsedy a místopředsedy
 3. Humanitární sbírka pro společnost Život dětem
 4. Příprava celoškolních a dalších akcí
 5. Autobusová zastávka
 6. Seznámení s granty, do nichž je škola zapojena
 7. Pomoc útulku v Lanškrouně
 8. Požadavky
 9. Termín další schůzky

Ad1) V prvním zářijovém týdnu byli na třídnických hodinách zvoleni zástupci z V. – IX. třídy do žákovského parlamentu.
za V. třídu – Nikola Svobodová, Ondřej Šrol
za VI. třídu- Lenka Kostková, Eliška Sedláková
za VII. třídu –Štěpán Krmela, Ondřej Uhlíř
za VIII. třídu – Radka Zouharová, Adam Bednář
za IX. třídu – Eliška Perchliková, Ondřej Chlup,
Koordinátorem z řad učitelů je p. uč. Barbora Šrolová.
Ad2) Členové parlamentu se dohodli a odhlasovali si, že o předsedovi se bude hlasovat veřejně. Počtem 6 hlasů pro, 1 proti byl za předsedu zvolen Ondřej Chlup. Jeho zástupcem potom Eliška Perchliková (6 pro, 1 se zdržel)
Ad3) Parlament se pravidelně zapojuje do humanitárních aktivit. Letos je tou první opět sbírka pro Život dětem . Ondra s Nikolou, Eliškou S. a Radkou budou do začátku říjny prodávat dětem i zaměstnancům školy za symbolické ceny drobné dárečky. Výtěžek půjde na pomoc potřebným dětem.
Ad4) Do další schůzky si mají „parlamenťáci“ připravit návrhy na akce, které by mohl parlament v letošním školním roce pro své spolužáky uskutečnit. Může se jednat o celoškolní, třídní, apod. Na dnešní schůzce již padl návrh na uspořádání sportovních turnajů za účasti některých okolních škol.
Ad5) Od září se bude opět uklízet autobusová zastávka a její nejbližší okolí. Po měsíci se budou střídat V. – IX. třída. Začínají deváťáci. Za splnění úkolu zodpovídají členové parlamentu jednotlivých tříd.
Chování dětí v autobuse se zlepšilo v době, kdy s nimi z Rychnova jezdí nová školní asistentka a vychovatelka paní Eva Chlupová. Problémy jsou stále v odpoledním spoji ve 14,09 hod. ,kdy s nimi žádný „dozor“ nejede. Nejvíce stížností je na děti z II. – IV. třídy.
Paní učitelka Šrolová informovala přítomné o důvodech neuskutečnění realizace nové autobusové zastávky. Obec Třebařov nedostala v červnu 2017 finanční dotaci. Budou se ale hledat nové možnosti na získání potřebných peněz na zhotovení nové zastávky.
Ad6) Škola je nyní nově zapojena do dvou grantů. 1. – nové vybavení počítačové učebny a zasíťování školy, které je podmíněno vybudováním bezbariérového přístupu v budově A a WC v 2. patře . 2. – na stráni za školou by měla vzniknout venkovní učebna a další prvky zaměřené na ekologickou výchovu
Ad7) V minulém školním roce parlament inicioval úspěšné akce na pomoc zvířecímu útulku v Lanškrouně. I letos chce v této činnosti pokračovat. Po Adrianě Smolíkové (ukončila ZŠ), která byla iniciátorkou, přebírají „štafetu“ Radka Zouharová a Tereza Němcová z VIII. třídy.
Ad8) Zástupkyně IX. třídy vznesla požadavek na novou klasickou školní tabuli. Ta stará je již ve špatném stavu. VIII. třída by chtěla interaktivní tabuli. Z technických důvodů jsou problémy se zabudováním běžné interaktivní tabule, ale v nejbližší době by se mohla koupit mobilní „interaktivka“ (pokud dopadne grant na počítače) a ta bude využívána nejvíce právě v této a v páté třídě.
Ad9) Další schůzka parlamentu se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. 2017 v učebně VI. třídy.

Zapsala: p.uč. Šrolová


Zápis z 2. zasedání žákovského parlamentu – 19.10.2017

Přítomni: zástupci V. – IX. ročníku, omluven A. Bednář z VIII. třídy a E. Perchlíková z IX. třídy
Program:

 1. Úklid zastávky
 2. Nápad zákazu vjezdu za školu
 3. Sportovní den pro druhý stupeň
 4. Dětská univerzita
 5. Lyžařský kurz
 6. Čipy na obědy
 7. Další parlament

Ad1) V měsíci říjnu má na starosti úklid zastávky VIII. třída. V listopadu ji vystřídají sedmáci.
Ad2) Čím dál více jezdí řidiči (rodiče dětí) vysokou rychlostí vzadu za školou . Obec Třebařov uvažuje o omezení rychlosti nebo zákazu vjezdu pro nepovolané. Dojít k tomu by mělo pravděpodobně v souvislosti s vybudováním nové autobusové zastávky.
Ad3) Byl podán návrh na uspořádání dne plného aktivit a sportu pro druhý stupeň školy, kde by se hrál ping pong, stolní fotbálek apod.
Ad4) Pro děti od 8 do 12 let se připravuje účast na letním semestru ( 7.2. – 2.5. 2018) na Dětské universitě v Olomouci. Zúčastnit se může 18 dětí, které budou vybrány na základě předem stanovených kritérií.
Ad5) Parlament probíral zrušení lyžařského kurzu v Říčkách z organizačních důvodů. Kurz se opět uskuteční v Čenkovicích v týdnu od 5.2. 2018.
Ad6) Byl podán návrh na zavedení čipů na výdej obědů. Z finančních důvodů je toto zatím nerealizovatelné.
Ad7) Další parlament se bude konat ve čtvrtek 23.11.2017

Zapsal: Ondřej Chlup


Zápis ze 3. zasedání žákovského parlamentu – 11. 1. 2018

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy, omluveni: Kostková L.. (VI. třída), Bednář A. (VIII. třída)
Program:

 1. Dětský ples
 2. Peer programy pro 1. stupeň
 3. Ranní čekání dojíždějících

Ad1) V pátek 18. 5. 2018 se uskuteční další z tradičních akcí naší školy – Dětský ples (Májový bál). O hudební produkci se postará DJ Žužu (osvědčený pan Žouželka). Bude se prodávat i občerstvení a pokud bude potřeba, zástupci parlamentu se aktivně zapojí.
Ad2) Stále jsou připomínky k chování zejména mladších dětí na autobusové zastávce i v autobuse. Zástupci parlamentu z druhého stupně (Radka Z. s Eliškou S. a Eliška P. s Ondrou Ch.) připraví prezentace týkající se problémové oblasti – zaměření na zásady slušného chování. Poté proběhnou na základě domluvy s třídními učiteli 1. stupně tzv. peer programy (= vrstevnické programy).
Ad3) Některým žákům zejména z druhého stupně vadí, že nejsou vpuštěni do školy hned po příjezdu autobusu (ze směru od Starého Města). Většinou se jedná o 5 – 10 minut čekání, což se dá vydržet. V případě velmi nepříznivého počasí (velké mrazy, silný déšť) jsou dojíždějící vpuštěni hned. Škola se normálně otevírá v 8 hodin. Všichni by měli tato pravidla respektovat.

Zapsal: Ondra Chlup

 


Zápis ze 4. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 14. 6. 2018

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy,
Omluveni: Š Krmela (VII. třída). M. Krmela (VIII. třída zástupce za A. Bednáře, který se odstěhoval), O. Chlup ( IX. třída)
Neomluven: O. Uhlíř (VII. třída)
Program:

 1. Shrnutí aktivit během roku
 2. Sportovní den 26. 6. 2018
 3. PC prezentace školních aktivit na Slovensko
 4. Školní výlety
 5. Úklid zastávky
 6. Poslední zvonění 2018

Ad1) Během letošního školního roku se podařila opět uskutečnit spousta akcí. O všech jsou informace na webových stránkách školy. Parlament se zapojil do celorepublikové sbírky Život dětem, sám inicioval prodej upomínkových předmětů pro psí útulek v Lanškrouně. Zástupce parlamentu pojede společně s IX. třídou v pátek 22. 6. 2018 do Lanškrouna, kde předají z výtěžku sběru pomerančové, citronové kůry a papíru a prodeje vyřazených učebnic nakoupené granule a jiné dobroty. Odevzdány budou i peníze z prodaných předmětů.
Ad2) Na úterý 26. 6. 2018 připravuje IX. třída Sportovní den pro I. – VI. třídu. Soutěžit se bude v kategoriích a různých zajímavých disciplínách o medaile a diplomy.
Ad3) Pro VIII. a IX. třídu byla vyhlášena asi před 3 týdny soutěž o nejlepší PC prezentaci o životě naší školy v letošním školním roce. Dvě nejlepší a nejhezčí budou oceněny a poslány naší slovenské partnerské škole do Popradu.
Ad4) Od 15. do 27. 6. 2018 se uskuteční několik třídních výletů. V. třída pojede do Brna na laser game, VI. třída do Olomouce na laser game a do Pevnosti poznání, VII. třída do Brna do ZOO, VIII. třída do Prahy do čokoládovny. I. stupeň absolvoval začátkem června týdenní školu v přírodě.
Ad5) O poslední úklid kolem autobusové zastávky se dobrovolně přihlásila školní družina B. Žáci obdrželi jednorázové rukavice a spolu s paní vychovatelkou E. Chlupovou ji, v rámci ekoaktivit, vyčistili.Ad6) Závěrečnou akcí letošního školního roku je tradiční Poslední zvonění žáků IX. třídy. Uskuteční se od 9 hod. před ZŠ. Pro děti z Rychnova i Starého Města bude v 10,15 hod. přistaven speciální autobus, který objednává obec Rychnov.

Zapsala: Eliška Perchliková