Logo základní školy Třebařov

Zaměstnanci ZŠ

Ředitel školy:

Mgr. Petr ŠrolPedagogičtí pracovníci:


Třída Jméno Konzultační hodiny
1. Mgr. R.Nečasová Čtvrtek 14.00 – 14.30 hod.
2. Mgr. M.Přidalová Čtvrtek 14.00 – 14.30 hod.
3. Mgr. M.Maděrová Pondělí 14.00 – 14.30 hod.
4. Mgr. P.Kosina Úterý 15.30 – 16.00 hod.
5. Mgr. L.Dosedělová Středa 13.40 – 14.30 hod.
6. Bc. K. Doležalová Pondělí 14.00 – 14.30 hod.  
7. Mgr. A.Kolomá Úterý 14.30 – 15.00 hod. výchovný poradce
8. Mgr. F.Kolbábek Pondělí 15.30 – 16.00 hod. koordinátor EVVO
9. Mgr. B.Šrolová
Úterý 14.15 – 15.00 hod.
metodik prevence
G. Königová Dis. Středa 14.00 – 14.30 hod.
Mgr. A.Valentová Individuálně po dohodě
Mgr. P.Šrol Ćtvrtek 14.00 – 14.30 hod.
 Provozní zaměstnanci:

 
Bohumír Macek školník
Eva Hradilová uklízečka
Jarmila Plesníková  uklízečka


 Účetní:

Zdeňka Studnařová
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16