Logo základní školy Třebařov

Zaměstnanci ZŠ

Ředitel školy:

Mgr. Petr ŠrolPedagogičtí pracovníci:


Třída Jméno Konzultační hodiny
1. Mgr. L.Dosedělová Úterý 12.45 – 13.15 hod.
2. Mgr. J.Sekaninová Úterý 13.00 – 13.30 hod.
3. Mgr. R.Nečasová Středa 13.00 – 13.30 hod.
4. Mgr. M.Přidalová Čtvrtek 12.00 – 12.30 hod.
5. Mgr. M.Maděrová Čtvrtek 12.15 – 12.45 hod.
6. Mgr. E.Kalinová Středa 13.40 – 14.00 hod.  
7. Mgr. B.Šrolová Čtvrtek 12.00 – 12.45 hod. metodik prevence
8. Mgr. F.Kolbábek Pondělí 15.20 – 15.45 hod. koordinátor EVVO, ŠVP
9. Mgr. A.Kolomá
Úterý 14.40 – 15.00 hod.
výchovný poradce
Mgr. E.Jarkovská Čtvrtek 14.30 – 15.00 hod.
O.Knápková DiS. Úterý 14.15 – 14.40 hod.
Mgr. P.Šrol Čtvrtek 14.00 – 14.30 hod.
Eva Chlupová Úterý 12.30 – 12.45 hod. školní asistent-neped.
Olga Leinveberová Pondělí 12.50 – 13.20 hod. asistent pedagoga
Zdeňka Součková asistent pedagogaProvozní zaměstnanci:

 
Bohumír Macek školník
Eva Hradilová uklízečka
Eva Přikrylová  uklízečka


 Účetní:

Zdeňka Studnařová
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16